PrislistorPil Tennis "Senior"
Pil Tennis "Pensionär"
Pil Tennis "Studerande"


Pil Badminton "Senior"
Pil Badminton "Pensionär"
Pil Badminton "Studerande"
Pil Övrigt

Tennis "Pensionär"

Alla på banan skall ha fyllt 65 år.

Specialpris på B-tider: 90 kr/tim

B-tider är:
måndag-torsdagkl 06.00-15.00 och 22.00-23.00
fredagkl 06.00-15.00 och 19.00-22.00
lördagkl 14.00-20.00
söndagkl 08.00-15.00

Internettider kan bokas max 14 dagar före spel. Kontakta
receptionen om du vill boka tider som inte går att boka
via Internet.
Man har alltid rätt att ändra eller avboka inom 30 min från
att bokningen är gjord. (Ångerrätt).
En strötid kan avbokas senast 24 tim före. Hela spelpriset
förs tillbaka till ditt bokningskonto.
Rackethyra: 30 kr/rack.