PrislistorPil Tennis "Senior"
Pil Tennis "Pensionär"
Pil Tennis "Studerande"


Pil Badminton "Senior"
Pil Badminton "Pensionär"
Pil Badminton "Studerande"
Pil Övrigt

Tennis "Studerande"

Studerande på heltid och som inte fyllt 26 år.
Den som har studerandekontot måste själv spela på den
bokade tiden.

Specialpris på B-tider: 90 kr/tim

B-tider är:
måndag-torsdagkl 06.00-15.00, 22.00-23.00
fredagkl 06.00-15.00, 19.00-22.00
lördagkl 14.00-20.00
söndagkl 08.00-15.00

Internettider kan bokas max 14 dagar före spel. Kontakta
receptionen om du vill boka tider som inte går att boka
via Internet.
Man har alltid rätt att ändra eller avboka inom 30 min från
att bokningen är gjord. (Ångerrätt).
En strötid kan avbokas senast 24 tim före. Hela spelpriset
förs tillbaka till ditt bokningskonto.
Rackethyra: 30 kr/rack.