Om hallen

1932 invigdes den första inomhusbanan i Borås, den nuvarande
A-hallen. Det nybildade bolaget AB Borås Tennishall stod som
ägare och ganska snart, 1939, byggde man till med B-hallen.

A-hallen från 1932 under Porsche Tennis Cup 2006

Initiativtagare var Nils och Harry Wennerlund samt Waldemar
Andrén. Nils Wennerlund, som var den stora entusiasten vid
den tiden, arrangerade ett flertal evenemang med inter-
nationella stjärnor som Bill Tilden, Frank Parker och Josef Palada.

Borås Tenniscenter skapades 1984 i ett samarbete mellan Borås Kommun och de fyra tennisklubbarna Elfsborgs TK, KFUM Borås, ÖSTK och Sandareds TK. Sandared flyttade sedermera till en egen hall.

Boulehallen byggdes och invigdes i november 2002.

Borås Tennis- och Boulecenter drivs sen 2012 av Föreningen Elfsborg Tennis (2012) som är en sammanslagning av Hallföreningen, Elfsborgs TK, KFUM Borås Tennis och ÖSTK.

Boulehallen drivs sen 2014 av Borås Bouleallians som består av bouleklubbar i Borås anslutna till Svenska Bouleförbundet.