Badminton

På tennisbanan C:6 har vi även fyra badmintonbanor.
Banorna är avsedda för motionsspel men vi har ingen badmintonklubb eller juniorträning i hallen.

Se "Jag vill börja spela badminton" längre ner på sidan.

Man bokar tid från gång till gång (strötider) eller med abonne-
mang (fast tid varje vecka). Dessutom kan man spela på
Drop-In tid genom att komma ner till hallen även när den är
obemannad. Man bokar och betalar med betalkort i terminal i
receptionen.

Nyheter

Från starten använder vi den här hemsidan mest som start-
sida för Online-bokningen, men vi hoppas kunna bygga ut
den till att bli en aktiv plats för alla badmintonintresserade.


Spelpartner sökes!

Ett sätt att föra ihop de som vill ha fler att spela med. Klicka på Spelpartner sökes och ange namn, ålder, telefon, ev e-post-adress och postadress. Vi kontaktar dig sen från reception. Pil Spelpartner sökes!

Boka här

Jag vill börja spela badminton!

Seniorer
Det vanligaste är att bara boka en speltid och sätta igång.
Racket, bollar och annan utrustning kan du köpa i hallens shop,
Borås Racketcenter. Racket går också att hyra för 30 kr per
tillfälle.

Juniorer
Juniorverksamhet bedrivs inte här i hallen. Kontakta istället
Borås Badminton, tel 033-10 68 54.

Motionsspel

Nästa Motionsspel är inte planerat än. Information kommer här så fort det är klart.